УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ,
Уведомяваме Ви, че поради планова профилактика на „Електроразпределителни мрежи Запад“ ЕАД за подобряване състоянието на електрическата мрежа, на 18.01.2024 г. /четвъртък/ и на 19.01.2024г. /петък/, от 8,30 часа до 16 часа ще бъде прекъснато електрозахранването в Административната сграда на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Плевен, с адрес:
гр. Плевен ул. „Сан Стефано“ № 25.
В тази връзка няма да работят касите за разплащане в сградата на ВиК- Плевен, ще бъде затруднена работата на Центъра за услуги и няма да има достъп до платформата на е-услугите, които Дружеството предлага.