Екипи на ВиК- Плевен работят днес по отстраняването на аварии на вътрешни водопроводи в село Петърница и село Чомаковци.
Водоснабдяването и в двете селища ще бъде с нарушения от 9,30 часа до 14,30 часа.