Екипи на ВиК- Плевен работят днес по отстраняването на аварии на вътрешен водопровод на улица „Христо Ботев“ в село Николаево и в помпената станция на село Чомаковци. Водоснабдяването и в двете селища ще бъде с нарушения от 9,30 часа до 14 часа.