Поради авария на автоматиката в една от помпените станции,
захранващи с питейна вода Долни Дъбник, високата зона на града е с
намалено налягане, а в някои части и без вода. В момента на обекта се
работи и се очаква водоснабдяването да бъде възстановено до 15,30
часа.