Поради авариен ремонт на главен водопровод, захранващ с
питейна вода ж.к. „Сторгозия“ в Плевен, водоснабдяването в комплекса
е с нарушения от 11,30 часа. На обекта се работи и очакваме
водоподаването да бъде възстановено до 17 часа днес.
В област Плевен се отстранява ел. авария на помпена станция и
се ремонтира разпределителна мрежа в Долни Дъбник.
Водоснабдяването ще бъде с нарушения до 16,30 часа днес.