Екипи на ВиК- Плевен ще работят днес за отстраняването на аварии на разпределителни мрежи в Бохот, Бръшляница и Телиш.Водоснабдяването в тези селища ще бъде с нарушения от 9,30 до 14,30 часа.