Във връзка със строително- ремонтни дейности, днес от 9,30 до 14 часа ще бъде нарушено водоподаването на следните места в град Плевен:
В районите на улиците: „Георги С. Раковски“, „Неофит Рилски“, „Парашкев Цветков“ и на бул. „Георги Кочев“ №100- северна промишлена зона, поради присъединяване на нови обекти към съществуващата ВиК мрежа на града;
В Област Плевен:
Екипи на ВиК- Плевен ще работят по разпределителни мрежи в Червен бряг- на улица „Любен Каравелов“ и в Гривица, Бръшляница и Върбица. Водоснабдяването на тези селища ще бъде с нарушения от
10,30 часа до 13 часа в Червен бряг и от 9,30 до 14,30 часа в останалите селища с ремонти.