Днес в Плевенска област ще се ремонтират вътрешни водопроводи в следните селища: Брегаре, Брестовец, Варана, Козар Белене, Николаево, Телиш, Тученица и Ясен. В Радишево ще се присъединява нов обект към съществуващата ВиК мрежа. Водоснабдяването на всички селища с ремонти ще бъде с нарушения от 9,30 часа до 14 часа.