Днес в Плевен ще се ремонтират вътрешни водопроводи на улиците: „Петко Каравелов“ №18, „Одеса“ №3 и “Г. М. Димитров“ №88, до кръстовището с улица „Текийски орман“. Водоподаването ще бъде нарушено от 9 часа до 13 часа само в районите на ремонтните дейности; В област Плевен ще се отстранява авария на помпена станция в Горник. Водоснабдяването на селището ще бъде с нарушения от 11 часа до 15,30 часа.