ВиК- Плевен, 30.11.2023г.: От днес е отменено режимното водоснабдяване за всички селища в община Плевен и община Долна Митрополия, които бяха с режим на водата, а именно: Плевен, Долна Митрополия, Тръстеник, Бохот, Брестовец, Буковлък, Къшин, Ласкар, Николаево, Опанец, Победа, Ралево, Тодорово и Ясен. Във водопроводната система на ВиК- Плевен постъпват достатъчно водни количества от водоснабдителна група „Черни Осъм“ и от регионалните водоизточници – шахтовите кладенци „Биволаре“, „Долна Митрополия“ и „Крушовица“, с които да се подсигури питейна вода на всички потребители. Нарушения на водоснабдяването могат да настъпят само в случай на аварии на ВиК системата или други непредвидени обстоятелства.