Авария, възникнала на довеждащ водопровод, е причината да няма водоподаване в село Николаево. Екипи на ВиК- Плевен работят в момента по отстраняването й. Теренът е затрупан със сняг, което силно затруднява достъпа на хора и техника до мястото за ремонт. Очакванията са до 16 часа да се нормализира водоснабдяването за селището.