ВиК- Плевен, 28.11.2023г.: Овладяна е тежката ситуация с липсата на водоподаване в област Плевен, настъпила вследствие усложнената зимна обстановка и липсата на ел. захранване към помпени станции и ВиК съоръжения.
Възстановено е водоснабдяването на града и селищата в област Плевен, без село Ракита. Пътят към помпената станция на селото, което остава с проблемно водоснабдяване, до този момент е непроходим и има навявания с преспи надхвърлящи два метра. Днес очакваме да бъде разчистен и да имаме достъп за ремонт до ел. съоръженията, които са излезли от работен режим.