Възстановено е електрозахранването към помпена станция „Крушовица“ и в момента постъпва вода от тази водоснабдителна система към напорните резервоари. Въпрос на време да се акумулира достатъчно питейна вода за Плевен. От водоснабдителна група „Черни Осъм“ също са подадени първите водни количества към водопроводната мрежа на града и седемте селища, които се захранват от „Черни Осъм“. Ако всичко върви по план, очакваме водоснабдяването да се нормализира в ранните вечерни часове за всички потребители.