ВиК- Плевен, 16.11.2023г.:
Във връзка с критично ниските и крайно недостатъчни водни количества, които постъпват от водоснабдителна група „Черни Осъм“ и от местните водоизточници- шахтовите кладенци на водоснабдителни групи „Биволаре“, „Крушовица“ и „Долна Митрополия“, се налага днес от 10 часа до 17 часа да бъде преустановено водоподаването за град Плевен и селата: Бохот, Биволаре, Брестовец, Буковлък, Къшин, Ласкар, Николаево, Опанец, Ралево, Тодорово и Ясен. Мярката е крайно наложителна и се прилага съобразно възможностите на ВиК системите и съществуващата инфраструктура. В област Плевен се извършват строително-ремонтни дейности на ПС „Биволаре“, която захранва с питейна вода Долна Митрополия и Тръстеник, и на разпределителни водопроводни мрежи в Кнежа-местност „Турска махала“, и в Червен бряг- вилна зона „Маркова
могила“. Водоснабдяването ще бъде възстановено до 16,30 часа.