УВАЖАЕМИ ПОТРЕБИТЕЛИ,

Положението с постъпващите водни количества от водоснабдителна група „Черни Осъм“ и местните водоизточници е много критично, което ни принуждава да продължим въведения режим за гр. Плевен, гр. Долна Митрополия, гр. Тръстеник, с. Биволаре, с. Бохот, с. Брестовец, с. Буковлък, с. Къшин, с. Ласкар, с. Николаево, с. Опанец, с. Победа, с. Ралево и с. Ясен.

Предприели сме всички мерки да подаваме максимално възможните количества вода към потребителите, но е възможно в отделни дни, когато има големи аварии или няма достатъчно количество резервирана вода във водоемите, водоснабдяването да прекъсне преди часовете на обявения график или да се удължи времето за прекъсване.

Обръщам се към вас с молба за извинение за неудобствата, причинени от прекъсване на водоснабдяването. Уверяваме Ви, че дежурните екипи на дружеството работят ежедневно, включително и в почивните дни, за да се овладее до колкото е възможно тежката ситуация.