ВиК- Плевен, 01.11. 2023 г.:
Днес, в 10 часа е подаден сигнал за възникнала водопроводна авария в гр. Плевен, жк „Дружба“, между бл. 111 и бл. 112; Работи се по отстраняване на теча, поради което ще има прекъсване на водоснабдяването към блокове от №111 до №119 за периода от 10,30 до 17,00 часа.