Във връзка с въпроси на наши клиенти относно временните промени в режимното водоснабдяване на Плевен, отново публикуваме графика с часовете на спиране и пускане на водата за периода 26.10.2023г. до 29.10.2023г., четвъртък, петък, събота и неделя:
– Четвъртък, 26.10.2023г.:
12, 00 ч. -17, 00 ч.
23, 00 ч. – 0, 00 ч.
– Петък, 27.10.2023г.:
0, 00 ч. – 6, 00 ч.
12, 00 ч.- 17,00 ч.
23, 00 ч. – 0, 00 ч.
– Събота, 28.10.2023г.:
0, 00 ч. – 7, 00 ч.
12, 00 ч. – 17, 00 ч.
23, 00 ч. – 0, 00 ч.
– Неделя, 29.10.2023г.:
0, 00 ч. – 5, 00 ч.
23, 00 ч. – 0, 00 ч.
Както вече Ви информирахме, по предложение на областния управител
Виолета Иеремиева, с цел да се обезпечи нормалната работа на избирателните
комисии и спокойното протичане на изборния ден, на 29 октомври 2023г.
водоподаването няма бъде прекъсвано до приключване работата на комисиите. За
да бъдат осигурени достатъчни водни количества за неделя, се налага режимното
водоснабдяване да бъде променено в предходните дни .