Във връзка с аварийно- ремонтни дейности на вътрешни водопроводи в град
Плевен, от 9,30 часа до 13 часа днес ще бъде нарушено водоподаването на
следните места:
– В участъка между улиците: „Владимир Вазов“, „Емил Димитров“, „Самуил“ и
„Хаджи Димитър“;
– улица „Цар Симеон“- от улица „Васил Левски“ до кръстовището с улица
„Димитър Константинов“;
– Северна промишлена зона- района от кръстовището на бул. „Георги Кочев“ и
„Българска авиация“ до изхода от Плевен към Буковлък;
– улица „Витска равнина“;
В област Плевен от 9 часа се работи по разпределителни мрежи в Горник-
ниска зона, Садовец и Чомаковци . Водоснабдяването на всички селища с
ремонти ще бъде възстановено до 14 часа.