Информираме Ви, че по предложение на областния управител Виолета
Иеремиева, с цел да се обезпечи нормалната работа на избирателните комисии и
спокойното протичане на изборния ден, на 29 октомври 2023г., неделя, водоподаването
няма бъде прекъсвано до приключване работата на комисиите.
Тъй като наличните водни количества са силно ограничени, се налага часовете на
режимно водоснабдяване да бъдат компенсирани през предходните дни. В тази връзка,
от 26.10.2023г. до 28.10.2023г., измененията в графика за прекъсване на
водоподаването са следните:
– 26.10 /четвъртък/ 12.00 – 17.00 ч. и 23.00 – 6.00 ч.
– 27.10 /петък/ 12.00 – 17.00 ч. и 23.00 – 7.00 ч.
– 28.10 /събота/ 12.00 – 17.00 ч. и 23.00 – 5.00 ч.
Този график може да бъде променян при аварии във ВиК системата на града или
други непредвидени обстоятелства, за което ще Ви информираме своевременно .