УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ,
Във връзка с Ваши въпроси, свързани с въведеното режимно водоснабдяване, Ви запознаваме с актуалната ситуация:
Вследствие липсата на валежи и настъпилото трайното засушаване, от основния ни източник на питейна вода водоснабдителна група „Черни Осъм“ във водопреносната мрежа постъпват критично ниски водни количества. За да има достатъчно вода в Плевен са необходими минимум 250 литра в секунда от „Черни Осъм“. В момента идват едва около 90 литра/ секунда. От тях половината се заделят за седемте села от община Плевен, които се захранват основно от „Черни Осъм“. За града остават едва 45 литра/ секунда, което е в пъти под минимума за нормално водоснабдяване. Имаме уверението на ръководството на ВиК- Ловеч, че при първа възможност ще се завиши подаваната вода за Плевен, за да може да се облекчи ситуацията с водоснабдяването през деня. Град Ловеч обаче, също е на режим, а нивото на реките и там е под критичния минимум. Местните ни водоизточници от водоснабдителни групи „Биволаре“, „Крушовица“ и „Долна Митрополия“ също са с драстично намалял дебит. Винаги сме разчитали от тях да се компенсират недостигащите водни количества от „Черни Осъм“. В този момент това не е възможно. Всичко това наложи въвеждането на режимно водоснабдяване
от 13,00 часа до 17 часа и от 23 часа до 05,00 часа. Наясно сме, че въвеждането на режимно водоснабдяване е крайна мярка, но наистина няма друга техническа възможност със съществуващата инфраструктура. Целта е в часовете, когато водата е спряна, да се акумулират водни количества, с които да се осигури постоянно водоподаване на всички потребители. Часовете на спиране и пускане на водата подлежат на промени, спрямо ситуацията, за което ще Ви информираме своевременно.
Проблемът има и още една страна, обаче. И тя е, че работещите във ВиК-Плевен, освен че сме служители на Дружеството, живеем в този град или в област Плевен. Ние също имаме неудобства от спирането на водата. И целта на всички мерки, които са взети в тази критична ситуация, са наистина да се справим със затрудненията.