УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ НА ВИК- ПЛЕВЕН,

Обръщам се към Вас с молба да приемете моето и на колегите от ВиК-Плевен извинение за неудобствата, причинени от въвеждането на режимно водоснабдяване в град Плевен и областта! Проблемната ситуация се създаде вследствие липсата на валежи от месеци и настъпилото трайното засушаване, което засегна и област Ловеч, а водоснабдителна група „Черни Осъм“ е основен източник за доставянето на питейна вода за Плевен и много селища в областта.
Количествата, които постъпват от там в момента са критично ниски и са в пъти под необходимото, за да се осигури непрекъснато водоснабдяване. Местните ни водоизточници от шахтовите кладенци на водоснабдителни групи Биволаре, Долна Митрополия и Крушовица също са намалели драстично и не могат да компенсират недостига. Допълнително обстановката се усложнява и от честото спиране на водата, което води до промяна на налягането и сътресения във водоснабдителните мрежи, поради което се увеличава броят на аварии и течове.
Въпреки всички тези обстоятелства Ви уверявам, че правим всичко необходимо да овладеем ситуацията и въведеното режимното водоподаване е крайна мярка, но наистина няма друга техническа възможност със съществуващата в настоящия момент инфраструктура! Целта е в часовете, когато водата е спряна, да се акумулират водни количества, с които да се осигури постоянно водоснабдяване за всички потребители, в зависимост от възможностите на водоснабдителната система. Постигнахме договорка с ръководството на ВиК- Ловеч, въпреки критичното положение с дебита на ВГ „Черни Осъм“, да се подават повече водни количества в нощните часове, за да може да се облекчи положението с водоснабдяването през деня за град Плевен
и областта.
Моля за Вашето разбиране и благодаря за търпението, защото Вашето доверие е много важно в този тежък момент!

С уважение:
инж. Климент Тодоров, Управител на
„Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД- Плевен