Уважаеми Клиенти,

Във връзка с критично ниските водни  количества, които постъпват от водоснабдителна група „Черни Осъм“ и драстично намалелия дебит на шахтовите кладенци от водоснабдителни групи „Биволаре“, „Крушовица“ и „Долна Митрополия“, вследствие настъпилото трайно засушаване, се налага въвеждане на режимно водоснабдяване за град Плевен и селата: Бохот, Брестовец, Буковлък, Къшин, Ласкар, Николаево, Опанец, Ралево, Тодорово и Ясен. От 07.10.2023г. до 30.11.2023г. водата в тези селища ще бъде спирана за всички потребители от 13,00 часа до 17,00 часа и от 23 часа до 05,00 часа.

Към тази мярка се прибягва в случаите, когато подаваните водни количества не са достатъчни да се осигури непрекъснато водоснабдяване. При промяна на ситуацията режимът може да бъде променян или отменен, за което ще Ви информираме допълнително.

„Водоснабдяване и Канализация“- Плевен се извинява за причинените неудобства!