Уважаеми клиенти,
Поради стартирал процес на внедряване на нов основен софтуер за отчитане, обработка и фактуриране на месечните услуги на абонатите на ВиК ЕООД, гр. Плевен, достъпът до платформата за получаване на Е-фактури временно е преустановен. Работим за максимално бързото възстановяване на електронните услуги.

Благодарим Ви за търпението и разбирането!

Информация на телефон: 064/ 88 98 56; 064/88 98 65; 070 01 02 01