ВиК- Плевен, 03.10.2023г.:

Днес ще се извършват аварийно- ремонтни дейности по разпределителните водопроводи в гр. Плевен, поради което, в периода от 9,30 часа до 14,30 часа, ще има нарушено водоснабдяване в района между улиците „Хаджи Димитър“, „Владимир Вазов“, „Цар Самуил“ и „Олимпийска“;

В гр. Кнежа ще си отстраняват аварии на пожарен хидрант и сградно водопроводно отклонение. В тази връзка, без вода ще бъде високата част на града, за времето от 10,30 часа до 14,30 часа;

От 9,00 часа ще се работи по разпределителните мрежи в гр. Славяново, с. Бреница, с. Девенци, с. Опанец, с. Радишево, с. Ракита, с. Стежерово и с. Чомаковци, а в с. Лепица и с. Обнова – по довеждащи водопроводи. Очакваме ремонтните дейности да приключат и водоподаването да бъде възстановено до 15,30 часа днес.

Точният час на пълното възстановяване на водоснабдяването за всички потребители в дадено населено място зависи от конкретната аварийна ситуация и техническите възможности на ВиК-системата на всяко селище.

ВиК- Плевен, 03.10.2023г.:

Постъпващите водни количества от водоснабдителна група „Черни Осъм“ продължават да са недостатъчни, поради което се налага въвеждане на режимно водоснабдяване за гр. Плевен. Услугата ще бъде прекъсвана за времето между 23:00 часа и 5:00 часа.

Точният час на пълното възстановяване на водоснабдяването за всички потребители зависи от техническите възможности на ВиК-системата.

ВиК- Плевен, 03.10.2023г.:

В с. Петокладенци има недостиг на питейна вода за високата част на селището, поради намаляване на дебитите на водоизточниците и загуби в остарялата водопроводна мрежа.

За да бъдат водоснабдени всички потребители, от днес се въвежда режимно водоснабдяване, като водата ще се спира за цялото село в нощните часове, от 22,30 часа до 6,30 часа.