ВиК – Плевен, 28.09.2023г.
Аварийно-ремонтни дейности се извършват на следните обекти:
В град Плевен:
На улични водопроводи на ул. „Гена Димитрова“ №6 и в жк „Дружба“, до бл. №113. Нарушено водоподаване ще има от 9,30 часа до 13,00 часа на посочената улица, в района на блоковете от №111 до №119 на квартала и училище „Климент Охридски“;
В област Плевен:
В гр. Кнежа ще се извършва профилактика на ел.мрежата, поради което кв. „Вапцаров“ ща бъде без вода до 14,00 часа;
Ремонтни дейности ще се извършват по разпределителните мрежи в с. Беглеж, с. Върбица, с. Долни Луковит, с. Искър, с. Телиш и с. Тученица, а в с. Асеновци се работи по отстраняване на авария в помпената станция. Водоснабдяването ще бъде с нарушения от 9,00 часа до 15,30 часа.