Днес, 26.09.2023 г., ще се работи по следните обекти:

В гр. Плевен ще извършват аварийно- ремонтни дейности по довеждащ водопровод за жк „Дружба“, поради което ще има нарушение на водоподаването в квартала от 13,00 часа до 16,30 часа;

От 9,00 часа ще се ремонтират разпределителни мрежи в селата: Гривица, Бреница и Славовица. Водоснабдяването на всички селища с ремонти ще бъде възстановено до 15,30 часа.

В с. Мечка ще се присъединява рехабилитиран участък към съществуващата ВиК мрежа. В тази връзка, от 9,30 часа до 15,30 часа ще има нарушения във водоснабдяването на селището.

Поради продължаващото намаляване на постъпващите водни количества от водоснабдителна група „Черни Осъм“, от днес се налага въвеждане на режимно водоснабдяване и за селата Ласкар, Николаево и Ралево, като услугата ще бъде прекъсвана между 23:00 часа и 5:00 часа.

На 28.09.2023 г. (четвъртък), във връзка с извършване на профилактика на ел. мрежата, с нарушено водоснабдяване ще бъде район „Вапцаров“ в гр. Кнежа за времето от 8,30 часа до 16,00 часа.