Поради недостатъчни водни количества, които постъпват от водоснабдителна група „Черни Осъм“, по високите части на село
Николаево има проблем с водоснабдяването. От ВиК- Плевен е подсигурена водоноска с питейна вода. Прави се всичко необходимо да
бъде възстановено нормалното водоподаване за всички потребители, според техническите възможности на ВиК системата в селището.
„Водоснабдяване и Канализация“- Плевен се извинява за причинените неудобства!