„ВиК”- Плевен информира, че във връзка с авариен ремонт на магистрален
водопровод „Черни Осъм”, от 9 часа на 24.08.2023 година ще бъде преустановено
водоподаването за селищата, водоснабдявани основно от „Черни Осъм”, а именно:
Брестовец, Бохот, Къшин, Ласкар, Николаево, Ралево и Тодорово. Възможни са
нарушения във водоснабдяването на ж.к. „Дружба“ в град Плевен и в селата:
Биволаре, Буковлък и Опанец /Старо село и Ново село/.