Днес се извършва авариен ремонт на вътрешен водопровод на ул. „Тимок“ в град Плевен. Водоподаването ще бъде възстановено до 12,30 часа.
Работи се по разпределителни мрежи и в гр. Червен бряг, като спиране на водата ще има в района на ул. „Калоян“ за периода от 9,00 часа до 13,00 часа и м. „Маркова могила“ – до 11,00 часа.
Аварии се отстраняват и по разпределителни мрежи в селищата: гр. Славяново, с. Беглеж, с. Биволаре, с. Божурица, с. Бресте, с. Брестовец и с. Пелишат. Водоснабдяването ще бъде с нарушения от 9,30 часа до 14,30 часа.