Във връзка с недостига на вода за питейно-битови нужди в с. Изгрев и за да бъдат водоснабдени всички потребители в селището, съобразно възможностите на водоснабдителната система, от 02.08.2023 г., се въвежда режимно водоснабдяване, като се редуват две зони /източна и западна/ през 24 часа. Водата да се спира в 18,00 часа. При промяна на ситуацията, графикът може да бъде променен.