Аварийно-ремонтни дейности на вътрешни водопроводи ще се
извършват днес на следните места:
В град Плевен:
На улица „Юрий Венелин“ и от 9,30 часа до 13 часа ще бъде
засегнато водоснабдяването в района на ж. п. гара Плевен, улица „Юрий
Венелин“ и част от ж.к. „Воден“;
В област Плевен:
Продължава работата по реконструкция на водопровод на улица
„Генерал Тошев“ в град Червен бряг, който е част инвестиционната
програма на Дружеството за рехабилитация на вик мрежата в област
Плевен. За днес е предвидено присъединяване на обекта към
съществуващата водопроводна мрежа. В тази връзка се налага спиране на
водата от 9 часа до 15 часа в района на улиците: „Генерал Тошев“,
„Дойран“ и „Самуил“;
От 8,30 часа се работи по разпределителни мрежи в селата:
Вълчитрън, Комарево, Николаево, Ракита и Стежерово. Водоснабдяването
за всички селища ще бъде възстановено до 15 часа днес.
„Водоснабдяване и Канализация“- Плевен се извинява за
причинените неудобства!