ВиК- Плевен информира, че от днес се въвежда режимно водоснабдяване в град Славяново и село Горна Митрополия. Славяново е разделено на две зони и водата ще се спира на ротационен принцип само през деня, от 12 часа до 18 часа. Горна Митрополия ще бъде без вода само в нощните часове- от 21 до 6 часа. Село Пелишат преминава на облекчен режим и водоподаването ще се прекъсва вечер от 23 часа до 6 часа сутринта. Към тази мярка се прибягва в случаите, когато подаваните водни количества в дадено селище не са достатъчни да се осигури непрекъснатост на водоснабдяването за всички потребители. При промяна на ситуацията, режимите могат да бъдат променяни или отменени.