Във връзка с драстично намалелия дебит на водоизточниците и трайния недостиг на питейна вода, се налага промяна в графика на режимното водоподаване в село Муселиево. За цялото селище водата се спира в 21 часа и се пуска в 6 часа сутринта, а през деня спирането е от 12 часа до 17 часа. Часовете на пускане и спиране на водоснабдяването са съобразени с техническите възможности на водоснабдителната система. Мярката е наложителна в случаите, когато подаваните водни количества в дадено селище не са достатъчни да се осигури непрекъснатост на водоснабдяването за всички потребители. При промяна на ситуацията режимите могат да бъдат променяни или отменени. „Водоснабдяване и Канализация“- Плевен се извинява за причинените неудобства!