Във връзка с драстично намалелия дебит на водоизточниците, ползването на повече питейна вода през летния сезон не само по предназначение, както и трайния недостиг на водни количества, най- вече за високите части, в село Пелишат е въведено режимно водоподаване. Селището е разделено на две зони и графикът е на 12 часа. Часовете на пускане и спиране на водоснабдяването търпят промени в зависимост от техническите възможности на водоснабдителната система. Остава режимното водоснабдяване и в село Муселиево, където водата на цялото село се спира в 21 часа и се пуска в 6 часа сутринта. Към тази мярка се прибягва в случаите, когато подаваните водни количества в дадено селище не са достатъчни да се осигури непрекъснатост на водоснабдяването за всички потребители. При промяна на ситуацията, режимите могат да бъдат променяни или отменени.