ВиК- Плевен уведомява, че все още е налице замътване на водоизточниците от Водоснабдителна Група “Златна Панега“, които бяха засегнати от проливните дъждове през последните дни. Вследствие на това, водоснабдяването на гр. Червен бряг, с. Радомирци и с. Рупци остава нарушено. За да се овладее ситуацията са включени резервни водоизточници, които са с ограничени възможности, но се ползват като временна мярка. Вода се подава за гр. Червен бряг-ниска зона от 6 часа до 9 часа и към високата зона на града- след
19 часа. За с. Радомирци се разчита само на дренаж „Кръгна“, който в момента захранва и ниската, и високата част на селището. Село Рупци черпи вода от каптаж „Езерото“, която обаче не достига до високите части на селото и за там е осигурена водоноска. Аварийни екипи на Дружеството работят днес на обекти в : гр. Искър, с. Гиген и с. Опанец. Във връзка с ремонтите, водоснабдяването ще бъде с нарушения от 9,30 часа до 13 часа. Водоснабдяване и канализация- Плевен се извинява за причинените неудобства!