Наши екипи ще извършват аварийно-ремонтни дейности по разпределителните водопроводни мрежи и съоръжения, като прекъсване на водоснабдяването ще има в:
гр. Плевен, в района на „Стара гара“, за времето от 6,30 часа до 11,30 часа;
с. Опанец, с. Радомирци и с. Чомаковци, за времето от 09,30 часа до 13,30 часа.