Във връзка с извършване на аварийно-ремонтни дейности по водопроводните мрежи и съоръжения, прекъсване на водоснабдяването ще има в:
гр. Плевен, в района на ул. „Копривщица“, за времето от 9,30 часа до 13,00 часа;
гр. Червен бряг, ниска зона, за времето от 9,00 часа до 15,00 часа;
с. Къшин за времето от 10,00 часа до 13,30 часа.
В гр. Плевен, на ул. „Брацигово“, продължава работата по рехабилитацията на разпределителната водопроводна мрежа. Не се предвижда спиране на водата, но в случай на засягане на действащата мрежа при изкопните дейности е възможно прекъсване на водоподаването в района.