Днес, 17.05.2023г., от 9 часа ще се извършват изкопни и строително-ремонтни
дейности на канализационната мрежа на ул. „Сан Стефано“ №14 в гр. Плевен,
пред кафе „Бордо“. В тази връзка, умоляваме да не се спират автомобили в района
на ремонта от 9 часа до 16 часа!
Аварийни екипи на Дружеството работят на следните обекти: в гр. Плевен, по
подмяна на пожарен хидрант във „Възрожденски комплекс“ и в област Плевен- по
отстраняване на аварии на разпределителна мрежа в селата Беглеж и Николаево.
Водоснабдяването ще бъде с нарушения от 9 часа до 13,30 часа.
Продължава работата на обекти от инвестиционната програма на
Дружеството за реконструкция на водопроводната мрежа на гр. Извършват се
строително-монтажни дейности на улиците: „ Гургулят“, „Емил Димитров“, „Мур“,
„Странджа“, „Кукуш“ и „Шишман“, но прекъсване на водоснабдяването в района не
се планира. При промяна на ситуацията, ще информираме своевременно.
ВиК- Плевен се извинява за причинените неудобства!