„ВиК“- Плевен уведомява, че от 22 часа на 24.04.2023г. до 27.04.2023г. ще бъде нарушено, а в отделни участъци с ремонтни дейности и временно спряно водоснабдяването в с. Горни Дъбник. Това се налага по молба на ДЗЗД „ХИДРОСТРОЙ ГРУП-2020“, изпълнител на обект: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА В С. ГОРНИ ДЪБНИК- ПЪРВИ ЕТАП“, ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1- „Реконструкция на водопроводната мрежа в с. Горни Дъбник- Първи етап, LOT 1 /улици: „Садовска“, „Стамболийски“ и „Ленин“/- Главен клон 1“. Бенефициент по програмата е община Долни Дъбник. Допълнителна информация може да се получи от Кмета на с. Горни Дъбник
Васил Недков.