От 9 часа до 13 часа днес ще се извършват ремонтни дейности на вътрешни водопроводни мрежи на ул. „Тирана“ и в Индустриална зона – запад, в гр. Плевен. По време на ремонтите ще бъде нарушено водоподаването в района на ул. „Тирана“ и на бул. „Георги Кочев“, четни номера, след номер 94; В област Плевен, от 9 часа до 13 часа, ще се отстраняват аварии на улична водопроводна мрежа в с. Буковлък и в гр. Белене-източна част на града, а от 9,30 часа до 14 часа ще се работи на обекти в с. Каменец. В часовете на ремонтите, водоснабдяването ще бъде нарушено. „Водоснабдяване