УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ,
Във ВиК- Плевен ежедневно постъпват голям брой Заявления за
справки за консумирана вода, които се изискват от институции или за
лична информация на потребителите.
ВиК- Плевен уведомява, че може да получите необходимата
Справка и по електронен път, без да се налага да идвате на място в
сградата на Дружеството. За целта е нужно да заплатите по банков път
сумата от 6,80 лева с ДДС, /шест лева и осемдесет стотинки/ за 1/един/ брой
партида, за един месец, на сметка на ВиК- Плевен, в банка по Ваш избор.
Банкови сметки за разплащане:
ОББ IBAN BG61UBBS82811010003518 BIC UBBSBGSF
ПИБ IBAN BG09FINV915010BGN08JX5 BIC FINVBGSF
ДСК IBAN BG61STSA93000003899653 BIC STSABGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК IBAN BG31UNCR76301020499046 BIC UNCRBGSF

Приложите снимано платежно нареждане и Заявление- свободен
текст, и изпратете на един от следните имейли:
delovodstvo@vik-pleven.com, office@vik-pleven.com
Телефони за допълнителна информация: 070010201 и 064/ 889865