Във връзка със сигнали на жители на с. Горни Дъбник, свързани с нарушения във водоснабдяването, информираме, че от 20.03.2023г. е стартирала Програма: „Реконструкция на водопроводната мрежа в с.Горни Дъбник- Етап 1, LOT-1 и LOT-2“, финансирана от МРРБ, съгласно Споразумение между Регионалното министерство и Община Долни Дъбник, и гражданите от това селище трябва да се осведомяват за спирания на водата и местонахождение на обектите от Кметството на населеното място или от община Долни Дъбник, която е бенефициент по програмата.