Всяка година 22 март – Световният ден на водата цели да привлече вниманието на хората от цялата Планета към безценния за живота природен ресурс “питейна вода”, който не е неизчерпаем. Тази година темата, зададена от ООН по повод Световния ден на водата, е: „Ускоряване на промяната“. Фокусът е поставен към ускорено предприемане на реални мерки и действия за осигуряване на питейна вода на 2,2 милиарда души, които в момента нямат достъп до такава и справяне с водната криза. Водата е жизненоважен ресурс за живота на Земята, но въпреки решаващата си роля, достъпът до безопасна и чиста вода остава сериозно предизвикателство за много общности по света- всеки четвърти човек на планетата няма достъп до питейна вода, 4.2 милиарда нямат безопасни санитарни услуги, а 3 милиарда нямат дори основни съоръжения за миене на ръцете. Празникът се отбелязва от 1993 година навсякъде по света, като идеята е да се говори за този общочовешки проблем и отговорното отношение към водата – нейното опазване чиста, както и културата на разумно ползване, да станат кауза на всички.чки.