„ Водоснабдяване и канализация“ ЕООД- Плевен обявява отворена позиция за длъжността:
„Икономист, регулаторна и договорна дейност“
Основни функции и отговорности:
1. Анализира информация от специализиран софтуер, използван в Дружеството, въз
основа на която изготвя месечни и годишни финансови, икономически и други отчети,
свързани с дейността;
2. Организира изготвянето на Бизнес плановете на Дружеството, както и отчета за
изпълнението им;
3. Осъществява обмен и контрол на данни между инсталираните софтуерни
приложения.
Изисквания към кандидатите:
1. Висше икономическо образование, образователно- квалификационна степен
„Магистър“, специалност „Счетоводство и контрол“;
2. Минимум 2 години професионален опит;
3. Отлични и задълбочени познания за работа с MS Excel и MS Word;
4. Опит в работата със специализиран софтуер;
5. Висока аналитичност, логика, прецизност и готовност за поемане на отговорност;
6. Комуникационни и организационни умения, интуитивност и умения за работа в екип.
Дружеството предлага:
1. Отлична работна среда и възможност за професионална реализация;
2. Възможност за предизвикателна работа и усъвършенстване на Вашите знания;
3. Адекватно възнаграждение с реални осигуровки;
4. Фирмено обучение.
Документи, които кандидатите трябва да представят:
1. Подробна автобиография;
2. Документ, удостоверяващи завършено образование, според изискванията за
длъжността;
3. Документ за трудов стаж.
Документи ще се приемат от 16.03.2023г. до 27.03.2023г., включително, на e-mail: delovodstvo@vik-pleven.com или в Деловодството на „ВиК“- Плевен, с адрес: Плевен, ул. „Сан Стефано“ №25. Работно време: 08,00 ч. до 16,30
часа, всеки делничен ден.
„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД- Плевен ще се свърже само с одобрените за интервю кандидати.
„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД- Плевен обработва лични данни в съответствие с Общия регламент за защита на данните, Закона за защита на личните данни и Политиката за защита на личните данни на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД-Плевен.