Уведомяваме Ви, че във връзка с планов ремонт на „Електроразпределителни мрежи Запад“ ЕАД, за подобряване състоянието на електрическата мрежа, на 06.03.2023 година /понеделник/, от 8,30 часа до 12,15 часа ще бъде прекъснато електрозахранването в Административната сграда на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Плевен, с адрес: гр. Плевен ул. „Сан Стефано“ №25. Извиняваме се за възможните неудобства и Ви благодарим за проявеното разбиране!