ВиК- Плевен инсталира мътномер за мониторинг на питейната вода, идваща от ВС „Черни Осъм“, от където основно се водоснабдява град Плевен. Мътномерът е съвременна система за денонощно наблюдение онлайн на качеството на водата, с цел да бъде предотвратено навлизането на мътна вода във водопроводната мрежа. В случай, че системата отчете отклонения от качеството по показател „мътност“, своевременно ще бъде спряно водоподаването от ВС „Черни Осъм“ и ще се включат резервните водоизточници от селата Крушовица и Биволаре. Мътномерът е монтиран на хлораторната станция на ВиК – Ловеч, където е водохващането и данните ще се следят денонощно и от двете дружества.Инсталирането на мътномер е наложително за запазване на доброто качеството на питейната вода, доставяна на плевенчани.