“ВиК” – Плевен  напомня на своите клиенти да проверят как са изолирани и защитени от студа водомерните възли и водопроводните инсталации, които са на открито. Препоръчваме да се да се уплътнят и изолират прозорците на помещенията, в които се намират водомерите, а вратите да се затварят плътно. Ако измервателният уред е в шахта, трябва да бъде защитен от студа чрез зазимяване на водомерната шахта, да се спре водата към външните чешми в необитаемите имоти, а водопроводната инсталация да се изолира с материали, които не замръзват. Практиката показва, че някои абонати оставят външните чешми в имотите си да капят или леко да текат през зимата, с цел да не замръзнат, но подценяват факта, че бавно, но сигурно, водомерът ще отчете солидно количество вода! При проблем, свързан с дейността на „ВиК“- Плевен, клиентите могат да звънят на телефона на Центъра за услуги: 070 01 02 01, който е без допълнителни импулси и се набира без код от територията на цялата Плевенска област. А също така и на телефоните на Диспечерския център: 064/ 88 98 50 или 088 928 3315. Могат и да се обърнат директно към специалистите от Центъра за услуги, на ул. “Сан Стефано” № 25, всеки работен ден от 8,30 ч. до 16,30 часа.