Днес екипи на ВиК- Плевен ще работят основно в област Плевен: по отстраняване на авария на главен клон на разпределителна мрежа в гр.Червен бряг и в тази връзка от 8,30 ч. до 15 часа ниската част на града ще бъде с нарушения във водоснабдяването; от 9,30 ч. до 12, 30 часа по аварии на вътрешна водопроводна мрежа в селата: Опанец, Николаево и Чомаковци. В часовете на ремонтните дейности водоснабдяването в тези селища ще бъде с нарушения. ВиК- Плевен се извинява за причинените неудобства и предварително благодари за разбирането!