Днес, 16.09.2022 г., в гр. Плевен, ще се отстраняват аварии на главен водопровод по ул. „Дойран“ №6 и на второстепенен клон по ул. „Кокиче“. Прекъсване във водоподаването ще има в района на посочените улици и на ул. „Княз Борис I“, ул. „Иван Тодоров“, ул. „Лозенка“, ул. „Панега“ и ул. „Захари Зограф“, за времето от 9,00 часа до 14,00 часа.Поради аварии в помпените станции за с. Сухаче и с. Ленково, селищата ще бъдат без вода до 15,30 часа.„ВиК“ ЕООД – Плевен се извинява за причинените неудобства.