Уважаеми потребители,
Информираме ви, че след направените изследвания на подаваната вода в гр. Плевен и селата: Брестовец, Ласкар, Тодорово, Къшин, Николаево, Ралево и Бохот, отговаря на всички изисквания на НАРЕДБА № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.